Cafe & Restaurant İşlet.

cafe

Firmamız; alışveriş merkezleri, hastahaneler, okullar vb. özel ve kamu kurumlarının kantin, kafeterya ve restoran işletmeliciğini yürütmektedir.